Патріотичне і громадянське

виховання дошкільнят


    Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості у ДНЗ здійснюється виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Це досягається активізацією емоційної сфери дитини на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. 


Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу).

Позитивне ставлення до світу заклається  на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв'язку між поколіннями.  Педагоги багато уваги приділяють формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхідно проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім'ї й теплоту рідного дому.

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей з особливостями природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього (різні типи природних ландшафтів України, її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об'єкти, характерні для певної місцевості кліматичні умови).

Гартування маленького патріота передбачає роботу з формування  уявлень про назву рідного міста, найближчих вулиць, столиці нашої Батьківщини, про її визначні місця; ознайомлення  з державною символікою України (Прапор, Герб, Гімн). цікавою і корисною є інформація про людей, які прославили нашу країну (художники, композитори, письменники, винахідники, учені, мандрівники, філософи, лікарі, спортсмени) та характерні риси українського народу взагалі (миролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість). 

Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення дітей до народознавства - вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців, народних ремесел, символів.

 

У формуванні патріотично налаштованої особистості вагомою є роль народних традицій та обрядів: вони привертають увагу  до цінностей предків, створюють позитивний  настрій, розкривають основи правомірної поведінки, навчають проявляти толерантність щодо всього живого. Залучення дітей до підготовки і відзначення свят народного календаря пробуджує в них любов до рідної землі, повагу до людей, праці, інтерес до історії своєї країни.