Духовний розвиток особистості дитини дошкільного віку

Дошкільний вік - важливий період формування духовності особистості. Саме в цей період закладаються основи формування духовності, моральних почуттів, сприйняття світу та світогляд, любов до всього живого. Держава, суспільство, педагоги, батьки прагнуть виховати в дитині найважливіші людські чесноти, закласти основи моральності, прагнення до краси та творчості. 

Духовність кожної дитини, її людяність починається з рідної домівки, світла домашнього вогнища, материнської колискової пісні, бабусиних казок та пахучого хліба серед вишневого саду, батьківського надійного плеча та дідусевих порад, вірних друзів з їх гумором, іграми та забавами. У науковій літературі ми зустрічаємо різні підходи до обґрунтування понять, змісту, принципів духовності, духовного світу особистості, духовних цінностей. Дитина перебуває в середовищі, яке постійно змушує зіставляти гарне й погане, добре і зле, сумне та радісне, щире й лицемірне, красиве й потворне. Хто ж допоможе їй розібратися у сутності цих понять? Звісно, це авторитетні для неї дорослі, які вже мають життєвий досвід, - батьки та педагоги. 

Духовність - це категорія людського буття, якою виражається його здатність до самостворення та творення культури. Духовність є вищим рівнем розвитку особистості.  Цей рівень найбільш зрілої і відповідальної (перед собою та іншими) особистості, здатної не тільки пізнавати та відображати довкілля, а й творити його. Із духовністю тісно пов’язане поняття духовний розвиток особистості. Механізм формування та функціонування духовності зумовлюється системою  координат життєвого простору людини.  Для того, щоб людина духовно зростала, творила себе, вона має осмислювати культуру як умову своїх життєвих орієнтирів та здійснення процесу самопізнання.

Важливою складовою особистісного становлення дитини дошкільного віку є формування її духовно-моральної культури. Засади духовно-морального виховання складають моральні ціннос­ті й переконання, до яких відносять усталені в суспільстві уявлен­ня про справедливість, чесність, ввічливість, чуйність, про норми та принципи людської життєдіяльності.

Робота нашого дошкільного закладу спрямовується на  об'єд­нання зусиль педагогів і батьків на шляху до засвоєння дитиною вічних цінностей: милосердя, співчуття, прагнення правди, добра, любов і повага до ближ­нього.