Розмір плати за харчування дітей в закладі

На виконання розпорядження міського голови від 22.12.2017р. №1178-р "Про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти", наказу управління освіти від 26.12.2017р. №523 "про порядок нарахування батьківської плати в ЗДО"  та з метою забезпечення повноціноного раціонального харчування дітей з 1 січня 2018 року грошова норма вартості одного дня на 1 дитину становить:

- для дітей раннього віку (від 1 до 3 років) - 20грн.;

- для дітей перед шкільного віку (від 3 до 6 років) - 26грн.

Батьківська плата за харчування дітей в закладі дошкільної освіти становить 50% від вартості харчування дітей у закладі. 

Про порядок нарахування батьківської плати в дошкільних навчальних закладах

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», п. п. 4. 29 частини І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76- VІІІ (зі змінами, внесеними згідно з законами України від 12.02.2015 №193-VІІІ, від 02.03.2015 № 213-VІІІ, від 02.07.2015 № 580-VІІІ, від 26.11.2015 № 848-VІІІ, від 10.12.2015 № 889-VІІІ), ст. 19 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VІІІ (зі змінами, внесеними згідно із законами України від 26.11.2015 № 848-VІІІ, від 15.11.2016 № 1741-VІІІ), постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 851, від 22.06.2005 № 507, від 04.06.2015 № 370, від 18.01.2016 № 17), наказу МОН України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОН України від 22.07.2003 № 490, від 25.07.2005№ 431, від 07.04.2015 №404, від 08.04.2016 № 402), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів від 26.06.2007  № 873, від 08.08.2012 № 734,  від 28.11.2012 № 1086, від 06.08.2014 № 353, від 23.03.2016 № 211), Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно із спільним наказом МОН та МОЗ України від 26.02.2013 № 202/165), рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (АТО)», рішення Рівненської міської ради від 14.01.2016 № 64 «Про бюджет міста Рівного на 2016 рік»  та на виконання розпорядження міського голови від 22.12.2017 №1178-р «Про встановлення грошової норми вартості харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти», наказу управління освіти від 26.12.2017 №523 "Про рорядок нарахування батьківської плати в звкаладах дошкільної освіти", наказую:

1. Встановити з 1 січня 2018 року грошову норму вартості одного дня на 1 дитину:

  • в закладах дошкільної освіти (групах) загального типу для дітей раннього  віку (від 1 до 3 років) - 20.00 грн. та для дітей передшкільного віку (від 3 до 6 років) – 26.00 грн.;

2. Встановити батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти у розмірі 50% від вартості харчування на день.

3. Забезпечити  режим харчування:

  • триразове харчування у закладах дошкільної освіти загального розвитку при 10,5 - 12-годинному перебуванні дітей;

4. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, дітям, батьки яких є учасниками АТО.

5. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей:

  • у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

6.Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків:

  • у сім'ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням  до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

7. Вважати наказ від 14.12.2015 № 502-осн. „Про порядок нарахування батьківської плати в дошкільних навчальних закладах" таким, що втратив чинність.