Організація додаткових освітніх послуг

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 "Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", затвердженою наказом МОН України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. №736/902/758, Законом України "Про дошкільну освіту", Статутом закладу, заявами батьків, з метою розвитку творчих здібностей дітей, їх фізичного та емоційного розвитку в закладі функціонують:

  • Гурток "Англійська мова"
  • Гурток "Хореографія"
  • Гурток "Логіка та розвиваючі ігри"
  • Гурток "Вчимося говорити правильно" (логопедична допомога)
  • Гурток "Бебі-йога та ритміка"
  • Гурток "Здоров'ячок" (для дітей раннього віку).

Плата за надання платних освітніх послуг становить 120 грн в місяць. Пільгову оплату в розмірі 50% від вартості мають діти працівників ЗДО; пільгову оплату в розмірі 100% від вартості мають діти-інваліди, діти-сироти, діти, які не відвідують ЗДО з поважних причин (санаторне лікування, госпіталізація, хвороба).

Заняття з кожного гуртка провожяться двічі на тиждень.

Адміністрація ЗДО