Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти (2018-2019н.р.)


Заклад дошкільної освіти  №28 «Вербиченька» підпорядкований управлінню освіти Рівненського міськвиконкому. Приміщення дитячого садка розраховане на 11 вікових груп.  Впродовж  2018-2019 н.р. в закладі функціонувало 11 груп:

2 групи – раннього віку;

3 групи –  4-го року життя;

3 групи – 5–го року життя;

3 групи – 6-го року життя.

 Проектна потужність закладу – 230 місць. Чисельність дітей   у  групах у  2018-2019н.р.  році  становила  341 дитина.  З них у 2018-2019н.р. в дошкільному  закладі    виховувалися  5 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 14 дітей  з малозабезпечених сімей.

 В закладі створено сучасні комфортні умови для виховання та розвитку дітей дошкільного віку. Предметно-ігрове розвивальне  середовище оснащене відповідно до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. за № 509).

 Усі  приміщення  закладу забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою, відповідають санітарним та гігієнічним  показникам, що створює умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, дає можливість проявити свою індивідуальність.

 На кінець навчального року у всіх групах  оновились матеріалами  театральні центри (83%),  музичні центри (72%), спортивні центри (91%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці  з батьками.

 До послуг дітей у дошкільному закладі є 1 музична зала, спортивна зала,  кабінет психолога, логопедичний кабінет, кабінет гурткової роботи, куточок з ОБЖД, правовий, національно - патріотичний та народознавчий куточки.

 Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним  інвентарем.  Весь спортивний інвентар паспортизований.  Результати    моніторингу оснащення спортивного залу вказують  на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   93% , на 5% краще, як у попередньому навчальному році.

 Музична зала дошкільного закладу сучасна, простора, естетично оформлена. В наявності є фортепіано, музичний центр,мобільна музична колонка, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят. 

 Територія закладу поділена на 11 майданчиків. Кожна група має свій майданчик з спортивним, ігровим обладнанням та пісочницями.

 На території закладу є тематичні майданчики: для вивчення правил дорожнього руху та спортивний; створено куточок лісу, саду, городи. Територія дитячого садка озеленена, розбиті квітники, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

 Керуючись вимогами Закону України „Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у світі» колектив дошкільного навчального закладу працював над вирішенням таких завдань:

1. Удосконалення змісту та форм роботи по  формуванню соціально – комунікативного досвіду засобами народознавства в різних видах діяльності.

2. Сприяння у розширенні інтерактивних форм та новітніх технологій у формуванні основ здорового способу життя в роботі з дітьми.

3. Удосконалення якості освітньої роботи з формування художньо – естетичної компетенції дошкільників.

4. Активізація роботи з ігрової діяльності шляхом створення умов для забезпечення повноцінного соціального розвитку.

 З метою реалізації  проблемної теми, результативного вирішення поставлених завдань, методична робота в дошкільному закладі проводилась на діагностичній основі, згідно з структурою, диференційовано з урахуванням досвіду, рівня підготовки педагогічних кадрів, координувалась на основі вивчення результатів освітньо-виховного процесу.


 В умовах варіативності програмних документів організація освітнього процесу здійснювалась за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», парціальних програм: з національно – патріотичного виховання «Україна – моя Батьківщина», «Дитяча хореографія» А.С. Шевчук, «Граючись вчимося. Англійська мова» С. Гунько.

У 2018-2019 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо проблемної теми  «Виховання національно – патріотичних почуттів, як базових якостей дошкільника, в контексті Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді». Особливу увагу було приділено національному вихованню дітей на засадах педагогічних ідей Софії Русової.

 Одним з  етапів роботи методичної служби була підготовка та проведення засідання методичного об’єднання для вихователів міста з логіко - математичної компетенції на тему «Здійснення логіко – математичного розвитку дітей дошкільного віку засобами казок В.О.Сухомлинського», на якому педагоги поділились власним досвідом, щодо  системи роботи закладу з формування  математичних понять і уявлень за змістом казок В.О. Сухомлинського. Учасники методичного об’єднання підвищили теоретичний і практичний рівень про сучасні вимоги до прийомів роботи з формування логіко – математичних здібностей, слухачі відмітили творчий підхід до проведення засідання, високу професійну педагогічну майстерність педагогів.

 Однією з основних форм роботи з колективом, що систематично проводиться в ЗДО – є педагогічні ради, тематика яких безпосередньо випливала з визначених проблемних завдань і пріоритетних напрямків роботи закладу, спрямована на підвищення рівня освітньої роботи з дітьми в дошкільному закладі. З метою ефективності проведення педагогічної ради проводилась відповідна підготовча робота. Колегіальним обговоренням на педагогічних радах були актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: 

- Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини – дошкільника згідно вимог Базового компонента

- Національне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Софії Русової;

- Використання інноваційних програм та технологій у реалізації завдань художньо-естетичного розвитку дошкільників.

 Це сприяло підвищенню професійного рівня педагогів з питання формування життєвої компетентності дошкільників, переорієнтації педагогів на особистісно – орієнтовану модель взаємодії з дітьми. Актуальна тематика та різноманітність форм проведення  педрад спонукало всіх без винятку педагогів мислити і працювати нестандартно, по-новому, приймати виважені рішення, які забезпечать отримання позитивного результату, допоможуть досягти поставленої мети та сприяли перспективному розвитку навчального закладу.

Досить дієвими та результативними формами методичної роботи, які відбувались у творчій атмосфері і нетрадиційно були:

 - Мозковий штурм «Чому хворіють наші діти?; методичний фестиваль «Здоров’язбережувальні технології»; семінар – практикум  «Розвиток емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку як фактор психологічного здоров’я», які підвищили рівень теоретичної підготовки педагогів щодо  фізкультурно – оздоровчої роботи з дошкільниками в умовах сьогодення;удосконалили знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційно- практичних форм роботи щодо формування здоров’язбережувальної компетенції  дітей дошкільного віку. 

- Круглий стіл з педагогами і батьками «Народна гра – світ дитинства»; семінар – практикум «Вплив козацької педагогіки на формування соціального досвіду дитини»; методична мозаїка «Інноваційні програми і методики у реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»; педагогічні читання «Педагогічна спадщина С. Русової у контексті розвитку сучасної освіти», сприяли теоретичним основам формування відповідних знань, особистісних якостей як педагогів, так і батьків, які являються першими представниками суспільства по ознайомленню дітей із соціальними, національними та етичними нормами. 

- Академія мистецтвознавства: «Малювання в жанрі живопису (портрет); майстер –клас «Нетрадиційні техніки малювання» (ниткографія, жатий папір);педагогічний аукціон « Розвиток творчих здібностей дітей в зображувальній діяльності»;семінар з елементами тренінгу «Роль помічника вихователя в створенні позитивного мікроклімату в групі», які підвищили рівень інформованості та сприяли усвідомленню важливості відповідального ставлення педагогів до художньо – естетичного виховання, навчання і розвитку малят, формування компетентного випускника дошкільного закладу.

 Одним із головних завдань методичної служби було вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду педагогів. Згідно річного плану, в ЗДО працювало дві творчі групи вихователів: (керівник  Маленька  Н.В.) над  психолого – педагогічними аспектами реалізації завдань національно – патріотичного розвитку дошкільників та творча група з вивчення ППД вихователя ЗДО №28 Калашник Р.В. «Реалізація завдань художньо – естетичного розвитку через освітні лінії чинних програм» (керівник Калашник Р.В.). У 2018 – 2019 н.р. поширювався досвід вихователя Буяновської О.А. та музичного керівника Шапар М.І. Упродовж року члени творчих груп вивчали теоретичний матеріал, проводили для педагогів круглі столи, дискусії, консультації, мультимедійні презентації, тематичні виставки по даних темах, здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, спрямованих на реалізацію завдань національно – патріотичного, художньо- естетичного та логіко – математичного розвитку. Це дало можливість підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів, удосконалити їх вміння і навички щодо організації патріотичного виховання дошкільнят та розглянути прийоми просвітницької роботи з батьками; поповнити методичну базу ЗДО необхідним матеріалом для успішної реалізації завдань національно – патріотичного, художньо - естетичного та логіко – математичного  виховання. Діяльність творчих груп сприяла розповсюдженню передового досвіду з вищезазначених питань.

 Ефективно працювала «Школа педагогічної майстерності» з теми «Використання інноваційних програм та технологій у реалізації завдань художньо – естетичного розвитку дошкільників». Результатом роботи було розробка по всіх вікових групах папки «Нетрадиційні техніки малювання» та проведення педагогічного аукціону, які сприяли теоретичному та практичному поповненню знань педагогів, щодо використання інноваційних технологій малювання. 

 Випуск збірника теоретичного та практичного матеріалу з досвіду роботи педагогів закладу «Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами педагогічної спадщини Василя Сухомлинського, який було представлено на методичному об’єднанні для вихователів з логіко – математичної компетенції, сприяв з’ясуванню значення математики у розумовому розвитку дітей та висвітленню досвіду В.О. Сухомлинського у формуванні елементарних математичних уявлень дошкільників.

Комплекс методичної роботи, щодо формування   валеологічних знань  дітей через організацію різних видів фізкультурно – оздоровчої діяльності спонукав педагогів до поповнення матеріально – дидактичної бази груп. Змістовність напрацьованого педагогами нетрадиційного фізкультурного обладнання сприяв його узагальненню на Фестивалі нетрадиційного обладнання, який проходив на базі ЗДО.

 Проектна діяльність залишається ефективним методом залучення педагогів та вихованців до творчої діяльності. Так, педагоги та батьки закладу були залучені до реалізації проектів екологічної  та національно – патріотичної спрямованості «Щаслива лапа» та «Ознайомлення з рідним містом, як засіб патріотичного виховання». Робота в межах цих освітніх проектів спонукала учасників до пошуку ефективних шляхів, форм, методів освітньої роботи закладу, що сприяло їх фаховій компетенції та дозволило значно розширити знання дошкільників про своє місто та про домашніх улюбленців. Заклад був учасником Всеукраїнського заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, за що нагороджений грамотою.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання, успіх якого залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно – гігієнічного режиму. Проведений огляд – конкурс осередків фізичного розвитку, а саме самостійної рухової активності дошкільнят сприяв урізноманітненню спортивного обладнання, що стало одним із чинників формування інтересу малюків до занять із фізичної культури. За активної участі педагогів, дітей, батьків проходили конкурси «Зимова фортеця», фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»,  «Веселі старти». Всі ці заходи послужили зросту творчого потенціалу педагогів закладу, підвищенню їх компетентності, збагаченню практичним досвідом проведення різних форм роботи з дітьми та зміцнило зв’язки з родинами вихованців. На зональних змаганнях між ЗДО міста заклад здобув ІІ місце (фізінструктор Панасенко О.Ю.), що свідчить про  організацію фізкультурно – оздоровчої  роботи на належному рівні.

Модернізація дошкільної освіти призводить до змін в усіх її сферах, зокрема в роботі з родинами вихованців і залученням їх до освітнього процесу. Форми взаємодії з батьками використовуються найрізноманітніші: теоретичні та практичні семінари, індивідуальні та групові консультації, тренінги, консультування в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу. Спілкування педагогів з батьками дітей спрямоване на розв’язання пізнавальних і особистісно – розвивальних завдань. Ефективність проведеної роботи помітна: розширилось коло використання форм залучення батьків до життя дитини в закладі; обмін інформацією став більш якісним, продуктивним; простежується взаємозв’язок між дитиною і сім’єю і забезпечується позитивний зворотний зв'язок.

Завдяки вдалому поєднанню колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, збагатились знання педагогів про сучасні досягнення педагогічної, психологічної науки та практики щодо впровадження інноваційних програм та нестандартних форм роботи з дітьми.

 Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася впродовж навчального року відповідно до головних завдань та проблемної теми за такими напрямками: діагностична робота, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвиткова робота, профілактичні заходи. Практичний психолог Васильєва Л.І. брала активну участь у роботі педагогічних рад, семінарів-практикумів, проводила консультації, анкетування, діагностику.

 З метою удосконалення фізичного розвитку, підвищення захисних сил організму, відновлення розумової та фізичної працездатності  в  закладі створено оптимальне фізкультурно-оздоровче середовище.


 За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму.Вся робота з фізичного виховання здійснюється  з урахуванням здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. 

 Інструктор з  фізкультури Панасенко О.Ю. ефективно впроваджує елементи авторської програми  М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, що впливає на  формування у дітей позитивного ставлення до занять  фізкультурою  та спортом. Впродовж року спортивний зал поповнився атрибутами, інвентарем, нетрадиційним обладнанням для проведення занять.

 Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ, затвердженої МОН і МОЗ України №298/227 від 17.04.2006 року та «Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів» № 234 від 24.03.2016 року

 Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться старшою медичною сестрою, директором закладу, комісією з питань харчування. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, термінами та умовами зберігання. Щомісячно проводиться аналіз та регулювання натуральних та грошових норм  харчування. Перспективне меню узгоджено з Управлінням держпродспоживслужби.

 Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 Важливим напрямком роботи закладу  є створення оптимальних умов для повноцінного громадянського розвитку дошкільників. Реалізація завдань національно - патріотичного виховання здійснювалась  на основі інтегрованого підходу для збагачення досвіду, широкого бачення навколишньої дійсності, активізації та формуванню розуміння впливу вчинків на почуття оточуючих.

 Завдання національно - патріотичного  розвитку дошкільників  розв’язуються  в різних видах і формах організації життєдіяльності дітей. Педагоги переконані в тому, що виховання дошкільнят сьогодні у народознавчих традиціях має сприяти розвиткові їх національної самосвідомості, патріотизму.

 Систематичне планування та проведення з вихованцями різноманітної за змістом, формами і засобами освітньої діяльності щодо ознайомлення із народними святами, звичаями, традиціями українського народу забезпечили результативність роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників.  Проведенні тематичні цикли «Моя Україна, моя батьківщина», «Мій дім – моя фортеця», «Козацькому роду нема переводу», виставки дитячих малюнків, фотовиставки  «Моя сім’я» «Моє рідне місто», «Україно, моя, вишиванко» сприяли покращенню знань дітей про культуру та побут українців, їх історичні звичаї та активному залученню батьків до освітнього процесу.

 Музична діяльність в закладі  розглядалася як цілісна система, в якій всі види діяльності спрямовувались на формування основ музичного сприймання, музичних здібностей, прищеплення дітям емоційно-ціннісного ставлення до світу музики, музичних здібностей.  Музичні керівники Шапар М.І., Середа Л.П., Тихоненко Л.С. ефективно використовували всі  види музичної діяльності зорієнтовані на музично-естетичний розвиток дітей через  святкові ранки, розваги, тематичні заняття.  Аналіз  роботи музичних керівників вказує на грамотне поєднання різних видів музичних занять, організацію індивідуальної роботи та належну роль самостійній музичній діяльності.

 Адміністративно-господарська робота спрямовувалась на здійснення контролю за економним використанням тепло-, водо-, енергоресурсів, забезпечення готовності ЗДО до нового навчального року, опалювального сезону, дотримання інструкцій з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей. В дошкільному закладі перейшли на використання енергозберігаючих ламп.

 Фінансово-господарська діяльність була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Цьому сприяли органи громадянського самоврядування: батьківський комітет,  рада ЗДО.    Завдяки спільній, злагодженій роботі проведені поточні ремонти всіх приміщень закладу (групові кімнати, спальні, роздягальні, коридори, сходи, пральня, харчоблок, спортивний зал ). Придбані  комплекти постільної білизни ,іграшки, твердий та м'який інвентар.

 Управлінська діяльність була спрямована на реалізацію перспективи розвитку закладу , здійснення контролю за організацією освітньої діяльності. За результатами контролю видавалися накази, приймались конструктивні, обґрунтовані та дієві рішення.

 Навчально-методична база  відповідає сучасним вимогам: навчальні посібники, дидактичне оснащення освітнього процесу систематизовано за змістовими лініями, диференційовано за рівнем розвитку та віковим принципом.

 Питання матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при директору ЗДО та під час перевірок груп. Щороку складаються заходи з підготовки до нового навчального року, до опалювального періоду.


Річний звіт про діяльність закладу освіти (2017-2018н.р.)

Заклад дошкільної освіти  №28 «Вербиченька» підпорядкований управлінню освіти Рівненського міськвиконкому. Приміщення дитячого садка розраховане на 11 вікових груп.  Впродовж  2017-2018 н.р. в закладі функціонувало 11 груп:

2 групи – раннього віку;

3 групи –  4-го року життя;

3 групи – 5–го року життя;

3 групи – 6-го року життя.

Проектна потужність закладу – 230 місць. Чисельність дітей   у  групах у  2017-2018н.р.  році  становила  342 дитини.  З них у 2017-2018н.р. в дошкільному  закладі    виховувалися  8 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 13 дітей  з малозабезпечених сімей  (вдвічі зросла кількість пільгових категорій у порівнянні з 2016-2017н.р. ). Всі п’ятирічні діти мікрорайону охоплені дошкільною освітою (100%).

Усі  приміщення  закладу забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою, відповідають санітарним та гігієнічним  показникам, що створює умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, дає можливість проявити свою індивідуальність.

Проведений моніторинг оснащення розвивальних центрів показав,  що предметно-ігрове середовище груп оснащене на 82%  (у порівнянні з 2016-2017 н.р. показники підвищились на 6%).

На кінець навчального року у всіх групах  оновились матеріалами  театральні центри (82%),  музичні центри (71%), центри природи (95%), етнографічні центри (91%) завдяки творчій роботі педагогів у співпраці  з батьками.

До послуг дітей у дошкільному закладі є 1 музична зала, спортивна зала,  кабінет психолога, логопедичний кабінет, кабінет гурткової роботи, куточок з ОБЖД, правовий, національно - патріотичний та народознавчий куточки.

Спортивна зала обладнана необхідним стандартним та нестандартним  інвентарем.  Весь спортивний інвентар паспортизований.  Результати    моніторингу оснащення спортивного залу вказують  на те, що зал оснащений спеціалізованим спортивним обладнанням, інвентарем, атрибутами на   91% , на 4% краще, як у минулому році.

Музична зала дошкільного закладу сучасна, простора, естетично оформлена. В наявності є фортепіано, музичний центр, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят. Проведений аналіз обладнання, навчально-наочних посібників, іграшок показав,  що у порівнянні з минулим роком  оснащення покращилось на 4% і становить 92%.

Територія закладу поділена на 11 майданчиків. Кожна група має свій майданчик з спортивним, ігровим обладнанням та пісочницями.

На території закладу є тематичні майданчики: для вивчення правил дорожнього руху та спортивний; створено куточок лісу, саду, городи. Територія дитячого садка озеленена, розбиті квітники, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно – гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Керуючись вимогами Закону України „Про дошкільну освіту”, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку  «Я у світі» колектив дошкільного навчального закладу працював над вирішенням таких завданнь:

1.Удосконалення змісту та форм роботи з національно – патріотичного виховання на принципі інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей.

2. Сприяння розвитку базових якостей особистості в контексті реалізації завдань економічної освіти.

3. Активізація роботи з охорони життя і збереження здоров’я дітей шляхом комплексного підходу до створення безпечних умов життєдіяльності дошкільників.

З метою реалізації  проблемної теми, результативного вирішення поставлених завдань, методична робота в дошкільному закладі проводилась на діагностичній основі, згідно з структурою, диференційовано з урахуванням досвіду, рівня підготовки педагогічних кадрів, координувалась на основі вивчення результатів освітньо-виховного процесу.

В умовах варіативності програмних документів педагогічний колектив працював за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах, в групах старшого дошкільного віку впроваджувалась  Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» шляхом реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

В організації навчально-виховного процесу використовувалась варіативна програма: парціальна програма  «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П., 2008р., «Дитяча хореографія» автор Шевчук А.С., «Граючись вчимося. Англійська мова» автор Гунько С., Гусак Л.

Вирішуючи головні завдання, які полягають у реалізації державної політики в галузі освіти, підвищенні фахової компетентності педагогів, у дослідженні та впровадженні в практику передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій з педагогічними працівниками проводились різні форми методичної роботи.

Колегіально та кваліфіковано вирішувались актуальні питання організації освітньо-виховного процесу на засіданнях педагогічних рад, зокрема:

- «Шляхи вдосконалення національно – патріотичного виховання дошкільників в контексті «Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді»,

- «Шляхи підвищення ефективності та результативності роботи з охорони життя, зміцнення здоров’я та безпеки життєдіяльності дошкільників»,

- «Розвиток базових якостей особистості в контексті економічної освіти».

Ефективна діяльність педагогічної ради сприяла прийняттю конструктивних рішень  стосовно якісної організації  освітньо-виховного процесу,  підвищенню рівня психолого-педагогічної, інноваційної компетентності педагогів, пошуку нових ефективних методів і прийомів у роботі з дошкільниками.

Удосконалення теоретичних знань з практичним досвідом комплексно поєднувались через групові та індивідуальні форми методичної роботи: створення динамічних груп, колективні перегляди занять, групові та індивідуальні консультації, презентації дидактичних посібників, конкурси. Такий підхід дозволив  здійснювати диференціацію до підвищення професійної компетентності педагогів та забезпечив результативність  освітньо-виховного процесу в закладі відповідно до пріоритетних завдань у 2017-2018н.р.

Для якісної реалізації головних завдань з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно – розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», в ДНЗ було заплановано  та проведено три тематичних вивчення: «Стану національно – патріотичного виховання дошкільнят» (листопад 2017 р.), «Стану роботи з ОБЖД» (лютий, 2018 р.), «Стану організації роботи з економічного виховання дітей» (квітень, 2018 р.). Зміст та матеріали тем узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за потреби, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на нарадах, педагогічних радах закладу.

Сприятливі умови для активізації пізнавальної діяльності педагогів, обміну новими ідеями, думками, педагогічними знахідками та їх пропаганду забезпечив  семінар - практикум «Впровадження економічного виховання в роботу з дітьми дошкільного віку», на якому педагоги підвищили рівень інформованості та сприяли усвідомленню важливості та відповідального ставлення  до економічного виховання, навчання і розвитку малят, формування компетентного випускника дошкільного закладу. Завдяки  роботі  творчої лабораторії педагогів  підвищився загальний рівень якості виготовлення дидактичних посібників  з економічного виховання, які активно використовуються у освітньо-виховному процесі.

Практичним кроком у розв’язанні завдання річного плану  був  семінар-практикум «Надання першої невідкладної допомоги дітям в умовах ДНЗ» та тренінг «Здоровий вихователь виховує, навчає, здоровим бути надихає», які сприяли усвідомленню педагогами необхідності використовувати у своїй роботі форми та методи безпечного виховання дітей. Педагоги  ознайомились  з принципами, технологіями та педагогічними умовами, стали  активно впроваджувати їх у роботі з дітьми. Результатом семінару є розроблені презентації та брошури для батьків з ОБЖД . У всіх вікових групах облаштовані куточки з ОБЖД з дидактичними іграми, демонстраційним обладнанням, інвентарем, що сприяє ефективності проведення роботи з безпечної поведінки в різних умовах  з дошкільниками.

Педагогічні читання «Педагогіка добра у спадщині В.Сухомлинського» (березень 2018р.), методичні посиденьки «Літературні твори В.Сухомлинського про цінність людського життя для дорослих і дітей» (квітень 2018р.), сприяли пошуку ефективних методів і прийомів щодо формування у дошкільників соціально-моральної поведінки.

Результативну роботу здійснила  творча група закладу (керівник вихователь-методист Романюк О.О), яка працювала  над  завданнями проблемної теми «Формування соціальної компетентності дитини засобами козацької педагогіки». На протязі року члени творчої групи  проводили для педагогів дискусії, консультації, мультимедійні презентації,брейн – ринг з народознавства, тематичні виставки по даній темі, здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, спрямованих на реалізацію завдань національно – патріотичного виховання. Це дало можливість поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації завдань національно - патріотичного виховання.

Активно працювала творча група з впровадження ППД вихователя НВК №1 Н.В. Лисенко, (керівник вихователь Гаврилюк І.А.) «Логіко – математичний розвиток дошкільників в інтегрованому просторі». Метою роботи творчої групи було практичне застосування  в роботі матеріалів ППД.

У роботі школи молодого спеціаліста «Пошук, ініціатива, творчість» брали участь майже всі члени педагогічного колективу. Це стало своєрідним стимулом у підвищенні рівня професійної компетентності  як молодих, так і досвідчених педагогів. На засіданнях розглядались питання оновлення змісту освітньої діяльності  згідно вимог Базового компонента, інноваційної діяльності, обговорювались  вимоги до мовленнєвих занять та планування освітньо-виховної роботи в закладі. На роботу молодих педагогів позитивно вплинула система наставництва.

На допомогу вихователям у вирішенні поставлених завдань були проведенні консультації, педагогічні читання, психолого-педагогічні тренінги, обговорення новинок періодичних видань.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених впродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, інноваційними технологіями.

Важливим у роботі педагогічного колективу  було впровадження інноваційних  технології, авторських  програм та методик.  Через активне проведення різних форм роботи, а саме: майстер-класи, школу педмайстерності, колективні перегляди на 17% зріс рівень інноваційної компетентності педагогів. На 7% покращився показник впровадження методики художньо-мовленнєвої діяльності Н.Гавриш,  на 8%  проектної діяльності, на  2%  корекційних та здоров’язберігаючих  технологій.

Результат встановлено через  діагностику , яка показала, що у 2017-2018н.р. педагоги активно впроваджували:

-          методику художньо-мовленнєвої діяльності Н.Гавриш - 72% ,

-          педагогічну спадщину В.Сухомлинського – 85%,

-          концепцію К.Орфа – 45%,

-          елементи педагогіки ТРВЗ –  65 %,

-          досвід Л. Шульги «Розвиток творчих здібностей» - 70 %,

-       психолого-педагогічне проектування -  78%,

-          авторську методику М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку» -  80 %,

-         корекційні технології та  здоров'зберігаючі технології – 88 %.

Впродовж  навчального року проведено 9 відкритих занять. Цікавими  та змістовними відмічені заняття  вихователів Семенюк Г.Ф., гр.№4, ПасічникО.В.гр.№7, фізінструктора Панасенко О.Ю., музкерівників Тихоненко Л.С., Середи Л.П., під час яких педагоги продемонстрували вміння використовувати різноманітні засоби впливу, методи і прийоми  під час організованої навчально-розвивальної діяльності. Така форма роботи сприяла підвищенню інноваційної компетентності, спонукала педагогів до пошуку ефективних шляхів формування у дітей пізнавальних здібностей, мовленнєвої культури, економічного та національно - патріотичного розвитку.

Колективні перегляди  стали школою надбання педагогічного досвіду.

Майстерному зростанню педагогів та активізації їх творчого потенціалу сприяла їх участь у конкурсах: на кращу підготовку до нового навчального року, на кращий куточок з ОБЖД, з економічного виховання. Всі педагоги брали активну участь у збагаченні розвивального середовища, проявили креативність, інноваційний підхід, що забезпечило створення оптимальних умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку з урахуванням їхніх вікових і індивідуальних особливостей.

Педагоги закладу брали участь у всіх загальноміських заходах:

Національно-патріотичні заходи, проведені у закладі:

- День Соборності України (22.01.2018р.);

- Театралізовані заходи «Різдв’яна Україна» (19.12.2017-20.01.2018р.р.)

- День рідної мови (21.02.2018р.);

- «Моя сім’я, моя родина, моя ненька Україна» (22.04.2018р.);

- День захисту дітей (01.06.2018р.). Для проведення заходів були залучені всі діти переміщених громадян.

Благодійні акції:

- Великодня акція «Пасха для захисників» (27.04.2018р.);

В закладі здійснювався систематичний психолого-педагогічний супровід сімей, які переселилися з тимчасово окупованої території:

- Індивідуальна робота з дітьми щодо вивчення та вдосконалення української мови.

- Зустріч з Рівненським митцем, меценатом, громадським діячем, волонтером, автором віршованих казок Любов’ю Ярмолюк (26.02.2018р.).

- Участь у загальноміських заходах «Запалимо вогонь Миру»; « Сім’я – це сила»

Вся проведена робота щодо виконання заходів з реалізації Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, висвітлена на сайті закладу http://dnz28.rosvita.rv.ua/

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з кафедрою педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) РДГУ є базовим для проходження педагогічної практики студентів. В 2017-2018р.  педагогічну практику пройшли 20 студентів. Вихователі – наставники активно і плідно співпрацювали з молоддю, допомагали опановувати ази виховательської професії.

Про підвищення якості освітньо-виховного процесу свідчать комплексні та тематичні перевірки вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

Діяльність педагогів закладу спрямована на новий підхід до організації пізнавальної навчально-розвивальної діяльності, розвиток особистісних якостей вихованців, побудови партнерських стосунків, збалансованість форм активності відповідно тематичних циклів, на урізноманітнення методів і прийомів роботи, залучення до пошуково-дослідницької діяльності дошкільників.

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася впродовж навчального року відповідно до головних завдань та проблемної теми за 3-ма напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, організаційно-методична. Практичний психолог Васильєва Л.І. брала активну участь у роботі педагогічних рад, семінарів-практикумів, проводила консультації, анкетування, діагностику.

З метою удосконалення фізичного розвитку, підвищення захисних сил організму, відновлення розумової та фізичної працездатності  в  закладі створено оптимальне фізкультурно-оздоровче середовище.

Достатній теоретичний та практичний рівень знань педагогів підтвердився під час відкритих показів роботи з фізичного виховання.

За результатами постійного моніторингу стану здоров'я дітей у групах спостерігається позитивна динаміка росту і вагових показників, відзначається стійка нормалізація показників функціонального стану організму.Вся робота з фізичного виховання здійснюється  з урахуванням здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей при налагодженому, постійному, дієвому медико-педагогічному контролі за станом роботи з фізичного виховання. Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв., що свідчить про ефективність використання фізінструктором методів і прийомів проведення занять, раціональність розподілу часу між структурними частинами та раціональністю вибору способів організації дітей.

Інструктор з  фізкультури Панасенко О.Ю. ефективно впроваджує елементи авторської програми  М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей», методику Е.Вільчковського, використовує нетрадиційні методи оздоровлення, що впливає на  формування у дітей позитивного ставлення до занять  фізкультурою  та спортом. Впродовж року спортивний зал поповнився атрибутами, інвентарем, нетрадиційним обладнанням для проведення занять.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ, затвердженої МОН і МОЗ України №298/227 від 17.04.2006 року та «Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів» № 234 від 24.03.2016 року

Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться старшою медичною сестрою, завідувачем, комісією з питань харчування. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, термінами та умовами зберігання. Щомісячно проводиться аналіз та регулювання натуральних та грошових норм  харчування. Перспективне меню узгоджено з Управлінням держпродспоживслужби.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Важливим напрямком роботи закладу  є створення оптимальних умов для повноцінного громадянського розвитку дошкільників. Реалізація завдань національно - патріотичного виховання здійснювалась  на основі інтегрованого підходу для збагачення досвіду, широкого бачення навколишньої дійсності, активізації та формуванню розуміння впливу вчинків на почуття оточуючих.

Завдання національно - патріотичного  розвитку дошкільників  розв’язуються  в різних видах і формах організації життєдіяльності дітей. Педагоги переконані в тому, що виховання дошкільнят сьогодні у народознавчих традиціях має сприяти розвиткові їх національної самосвідомості, патріотизму.

Систематичне планування та проведення з вихованцями різноманітної за змістом, формами і засобами освітньої діяльності щодо ознайомлення із народними святами, звичаями, традиціями українського народу забезпечили результативність роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників.  Проведенні тематичні цикли «Моя Україна, моя батьківщина», «Мій дім – моя фортеця», «Козацькому роду нема переводу», виставки дитячих малюнків, фотовиставки  «Моя сім’я» «Моє рідне місто», «Україно, моя, вишиванко» сприяли покращенню знань дітей про культуру та побут українців, їх історичні звичаї та активному залученню батьків до освітнього процесу.

Важливого значення  у минулому навчальному році педагоги надавали організації і проведенню трудової діяльності, формуванню соціальної компетентності дошкільників.     У дошкільному закладі створені необхідні умови для організації трудової діяльності, обладнані центри для організації різних видів праці та чергувань.   У 80 % дітей старшого  дошкільного віку сформована відповідальність до виконання трудових доручень, більшість вихованців доводять розпочату справу до кінця,  допомагають один одному. В процесі спілкування з дітьми відмічено, що вони знають професії дорослих, шанобливо ставляться до результатів людської праці.

Впродовж навчального року педагоги активно використовували твори художньої літератури, малі фольклорні жанри як стимул для  обговорення соціально-моральної ситуації,  активізації пізнавального розвитку та мовленнєвої творчості дошкільників відповідно до  тематичних циклів, лексичних тем.

Взаємозв’язок  літературної діяльності з театральною  результативно позначився на творчому розвитку дошкільників, та освітньо-виховному процесі в цілому. Виготовлені  педагогами театри  власноруч: театр-хустка, театр-масок, театр-тіней, театр-ложок, театр бі-ба-бо  доповнили оснащення розвивальних центрів та позитивно  вплинули на формування театрально-мовленнєвої  діяльності дошкільників.

Музична діяльність в закладі  розглядалася як цілісна система, в якій всі види діяльності спрямовувались на формування основ музичного сприймання, музичних здібностей, прищеплення дітям емоційно-ціннісного ставлення до світу музики, музичних здібностей.  Музичні керівники Шапар М.І., Середа Л.П., Тихоненко Л.С. ефективно використовували всі  види музичної діяльності зорієнтовані на музично-естетичний розвиток дітей через  святкові ранки, розваги, тематичні заняття.  Аналіз  роботи музичних керівників вказує на грамотне поєднання різних видів музичних занять, організацію індивідуальної роботи та належну роль самостійній музичній діяльності.

Адміністративно-господарська робота спрямовувалась на здійснення контролю за економним використанням тепло-, водо-, енергоресурсів, забезпечення готовності ДНЗ до нового навчального року, опалювального сезону, дотримання інструкцій з техніки безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей. В дошкільному закладі перейшли на використання енергозберігаючих ламп; здійснено  заміну дверей та вікон на металопластикові.

Фінансово-господарська діяльність була спрямована на зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Цьому сприяли органи громадянського самоврядування: батьківський комітет,  рада ДНЗ.    Завдяки спільній, злагодженій роботі проведені поточні ремонти всіх приміщень ДНЗ (групові кімнати, спальні, роздягальні, коридори, сходи, пральня, харчоблок, спортивний зал ),капітальний ремонт методичного кабінету, кабінету гурткової роботи, косметичний ремонт туалетів , заміна вікон у  групах. Замінені вікна на енергозберігаючі по загальних коридорах. Придбані  комплекти постільної білизни ,іграшки, твердий та м'який інвентар.

Управлінська діяльність була спрямована на реалізацію перспективи розвитку закладу , здійснення контролю за організацією освітньої діяльності. За результатами контролю видавалися накази, приймались конструктивні, обґрунтовані та дієві рішення.