Структура та органи управління закладу освіти


  • Засновник.
  • Керівник закладу дошкільної освіти.
  • Колегіальний орган управління закладу освіти (педагогічна рада).
  • Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу ЗДО.
  • Органи самоврядування працівників.
  • Органи батьківського самоврядування (батьківський комітет).