Ідеї трудового виховання у науковій та народній педагогіці

                                                                                                                             07.10.15р.

В ДНЗ 7 жовтня 2015 року відбулись педагогічні читання з питання "Ідеї трудового виховання у науковій та народній педагогіці".  Педагоги  поділитись думками та обговорили особливості основних ідей щодо трудового виховання дітей дошкільного віку, які розкрито в працях М.Г.Стельмаховича, А.С.Макаренка, Г.Ващенка, С.Русової  та інших видатних педагогів. 

У своїй діяльності М.Г.Стельмахович відводив праці центральне місце у вихованні дітей. Його думки про значення праці в розвитку і становленні особистості, виховання любові до праці, формуванні внутрішньої потреби в праці, формування трудової культури, як однієї з важливих складових духовності, являють собою могутню основу для сучасних педагогічних праць.

Варто окремо зупинитись на аспектах народного виховання. Уся народна педагогіка грунтується на праці. За народною оцінкою праця - першооснова життя суспільства ("Без труда нема добра", "Будеш трудитися - будеш кормитися", "Праця людину годує, а лінь - марнує"). З давніх давен вважалося, що навіть у найбільшому горі праця душу очищає, зцілює і повертає до життя ("Праця в горі утішає").

Виховна сила праці настільки велика, що її важко переоцінити. Тому чи не найбільшу кількість крилатих висловів кожний народ присвятив саме праці: "Де труд, там і щастя" (росіяни), "Сталь гартується у вогні, людина - у праці" (грузини), "Щоб тебе шанували - шануй працю" (узбеки), "Будеш робити - буде щастити" (киргизи), "Праця - основа щастя" (литовці).


Лиш праця світ, таким як є, створила,

Лиш в праці варто і для праці жить.

Іван Франко